Sista utvägen vid skulder – genomgång av skuldsanering

Det finns olika nivåer av dålig ekonomi. Allt från att bara känna att man behöver snåla lite väl mycket i slutet på månaden till stora skulder och utgifter som långt överstiger inkomsterna. När man börjar få ekonomiska problem på allvar kan det många gånger bli en slags snöbollseffekt som gör att skulderna ökar i snabbare takt och att man får svårare och svårare att ta sig ur problemen. När man hamnat i en så pass svår situation att man känner … Läs mer