Råvaror: Ett intressant komplement till aktier?

De flesta har nog koll på att man kan investera i aktier och fonder (framför allt aktiefonderna) och detta är den vanligaste typen av investering. Det finns dock en del andra alternativ också – andra saker som man kan investera sina pengar i ungefär samma vis som aktier.

Några av de vanligaste “alternativa” områden för investering är t ex valutor och råvaror. Vad valutor innebär är väl kanske ganska enkelt att gissa. Du spekulerar i hur en viss valuta kommer att röra sig gentemot en annan valuta. Råvaror kan vara ett antal olika saker men vanligast är olja, guld, kaffe, silver och naturgas (men det finns en del fler, t ex andra metaller, bomull och socker etc).

Du kanske har hört om guldpriserna eller oljepriserna och funderat på om det finns pengar att göra där. Svaret är att det helt klart kan finnas pengar att göra, precis som vid vilken investering som helst. Det gäller som vanligt här att köpa det man tror på och hoppas att priset går upp, så att man kan sälja dyrare senare. Alternativt kan man också välja att sälja t ex olja eller andra instrument om man tror att råvarans pris kommer gå ner.

Varför ge sig på att handla med råvaror?

Råvaror som guld, silver och olja har varit ett bra komplement till andra investeringar eftersom dess pris huvudsakligen styrs av andra saker än de som t ex aktier styrs av. När aktiemarknaden är skakig kan råvarorna gå upp eller åtminstone ligga stilla och därför kan man ha en del råvaror i sin portfölj för att få en mindre nedgång när börsen går dåligt.

Investeringar här innebär alltså större riskspridning och lite annan balans i portföljen. Det handlar helt enkelt om att inte lägga alla sina ägg i samma korg. Jag har tidigare sagt att man bör ha ett antal olika aktier och gärna fonder eftersom detta sprider risken. Har man för få aktier så har man många ägg i samma korg och om dessa aktier börjar gå dåligt så tappar hela portföljen.

Samma princip gäller egentligen även på en högre nivå, alltså att det kan vara riskabelt att ha alla sina pengar just i aktier. Aktiemarknaden kan gå dåligt och det kan finnas tillfällen då det kommer större och globala nedgångar som man inte kan undkomma. Då kan andra typer av investeringar vara ett komplement som sprider risken och gör att portföljen tappar mindre i värde.

Den praktiska aspekten av att handla med råvaror är givetvis en fråga. Hur gör man om man vill handla med råvaror? Det är inte så krångligt men kräver ändå att man sätter sig in i det en del. Ju mer man vet om det man investerar i ju bättre och man bör inte investera utan att först ha läst på och fått en förståelse för hur det funkar.

Det finns många mäklare som erbjuder handel med råvaror och du kan köpa börsnoterade råvarucertifikat, terminer, EFT:er, spotkurser eller optioner etc. Dessa olika produkter bör man givetvis läsa på om innan man gör sitt val. Vill du handla med olja (eller andra råvaror) kan du kolla upp detta och få mer info hos https://www.ravaror.se/energi/olja, som har omfattande information i ämnet. Du kan givetvis testa lite smått med mindre belopp i början och sedan arbeta dig uppåt.

Vad ska man tänka på gällande råvaror?

Utbudet av de flesta råvaror ändras ofta inte så mycket, eftersom det vanligen finns en mer begränsad tillgång till dem, vilken inte förändras så mycket eller så snabbt. Det som förändras är huvudsakligen efterfrågan. Även politiska beslut och faktorer, nya regler, internationella relationer och oroligheter etc kan påverka råvarupriserna, t ex ser man detta på oljepriset. Just för oljan är klimatfrågan så klart mycket intressant.

Efterfrågan styrs ofta av industrin och vad de behöver, t ex när det gäller olika metaller som aluminium eller kaffe, socker, vete osv. Detta gör att en viktig aspekt av investeringar i råvaror är att försöka förutspå hur olika typer av industrier kommer att gå i framtiden och vilka marknader som kan få en uppsving.

Något som är värt att tänka på gällande råvaror, exempelvis guld, är att börsen faktiskt kan ha en ganska stor inverkan på priserna, även om börsen och aktierna där är direkt länkade till råvaror och dess priser. Det handlar mer om en indirekt påverkan, som dock kan vara betydelsefull.

Eftersom råvaror som guld är ett bra alternativ när man vill sprida sina risker och investera i något annat än aktier så är det också många som tittar åt detta håll när börsen är skakig eller verkar gå dåligt. Man vill helt enkelt bort från börsen och satsa på ett säkrare alternativ, för att skydda en del av sina pengar.

Eftersom utbudet är ganska konstant så är det som sagt efterfrågan som huvudsakligen styr priserna och om många samtidigt blir sugna på att handla med t ex guld så kommer efterfrågan öka rejält. När detta händer så stiger priserna också. Det innebär att om aktiemarknaden går dåligt och det ser svajigt ut så kommer många att välja att investera i råvaror istället.

Ju fler som intresserar sig för detta ju mer går priset upp, eftersom det inte direkt går att skapa mer resurser för att klara av den höga efterfrågan. Om man är sen på bollen i detta läge så kan man då få betala ett högt pris för sin investering, eftersom att priserna redan har hunnit dra iväg. Vid den stora finanskrisen 2008 sköt guldpriset i höjden rejält och slog nya rekord. Sedan dess har priset mattats av en del men det ligger fortfarande klart högre än innan krisen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *