Två huvuden bättre än ett – tips vid gemensam ekonomi

När man lever tillsammans med någon och delar ekonomin har man troligen lite mer saker att hålla koll på om man lägger ihop allting (jämfört med om man lever ensam) men man har även någon att dela allt ansvar med. Tillsammans kan man betala räkningar, hålla ordning på sparpengar, hitta saker att spara in pengar på och bestämma hur man ska göra med överskott och sådant. Det är inte så dumt att vara två, men det gäller även att man gör det på rätt sätt, annars är risken att det blir ännu krångligare.

Det finns många potentiella fällor med att ha en gemensam ekonomi där man delar på ansvar och även delar på räkningar och lägger ihop sina pengar i en och samma pott. De av er som har tittat på t ex Lyxfällan på tv har sett flera exempel på när familjer har råkat i stora ekonomiska problem och där en stor bidragande faktor är att man inte kommunicerar och arbetar tillsammans med sin ekonomi.

Det är väldigt viktigt att ha en bra kommunikation när man sköter om sin ekonomi och att arbeta tillsammans så att båda är delaktiga i beslut och att båda har koll på förutsättningarna. Om det är så att bara en av er sköter om ekonomin och att den personen har mer kunskap och mer intresse så är det givetvis inte fel att låta den personen dra ett större lass. Det är dock ändå viktigt att den andre inte är helt utestängd och inte har någon kunskap eller koll alls.

Varför är delat ansvar bättre?

Nackdelarna med att en person gör allt kan vara många. För det första handlar det ju om bådas ekonomi (och om barnens ekonomiska trygghet ifall några sådana finns) och då bör man vara åtminstone lite insatt så att man åtminstone har en grundläggande överblick. Även om man inte är den som har hand om det dagliga ekonomiska arbetet så kan man ändå vara delaktig genom att veta vad man lägger pengar på, hur mycket det blir över varje månad, om det finns några ekonomiska problem som kan påverka vardagsekonomin etc.

Är man ensam om att ta hand om allt är risken att man låter det gå för långt ifall det börjar bli problem. Kanske tar man dåliga beslut, kanske lånar man pengar eller gör något annat som man inte borde ha gjort men som kunde ha stoppats ifall det hade funnits en person till som var delaktig och som sa att det är en dålig idé. Att kunna bolla tankar och lösningar med någon och att ha den där extra säkerhetsspärren skapar en större trygghet.

Ytterligare en nackdel är att det är ett ganska stort ansvar att ha hand om ekonomin för en hel familj helt själv och om det börjar bli problem är det väldigt stressigt och kan vara jobbigt. Kanske man till och med skäms lite över de ekonomiska problemen och då håller dem hemliga för andra i hushållet. När man har allt ansvar själv blir det en ganska stor tyngd på ens axlar och den press man känner kan leda till att man tar dåliga beslut eller att man helt enkelt känner sig uppgiven och går in i väggen.

Man kan också tänka sig att något händer som gör att den personen som normalt har hand om allt inte längre kan ta det ansvaret, t ex att personen blir sjuk eller ifall man går skilda vägar och båda måste klara sig själva och ha sin egna ekonomi. Då vill man inte gärna vara den som inte kan något eller känner sig alltför otrygg i hur man ska sköta om sin privatekonomi. Det skadar aldrig att ha den där grundläggande kollen så att man kan göra det allra viktigaste när det behövs.

Några steg till bra gemensam ekonomi

Ett första steg är att bestämma att båda ska vara delaktiga på åtminstone en grundläggande nivå. Ifall ni bestämmer att en person ska ha hand om det mesta som har med räkningar och investeringar etc att göra så kan det så klart vara ok men den andre bör vara delaktig så att han eller hon vet vad som händer och hur mycket pengar som finns att röra sig med etc.

Han eller hon bör få vara delaktig i stora ekonomiska beslut och om det någonsin blir några bekymmer så ska man snabbt prata om detta och gemensamt avgöra hur man ska gå vidare. Om alla som delar ekonomi vet om att det krävs att man är lite extra sparsam under en period är det lättare att få ekonomin på rätt köl igen och man kan arbeta mot ett gemensamt mål.

Ifall ni känner att en av er kan för lite om ekonomi för att kunna tillföra något så är det en bra idé att ha en genomgång och berätta hur det funkar. Den som har bättre koll på ekonomi får gärna gå igenom grunderna med den som inte kan något. Genom att lära ut hur saker och ting funkar – från budget till att betala räkningar och pension och försäkringar och allt som kan vara viktigt – skapar man möjligheten till en gemensam ekonomi där båda kan bidra med något.

Bra kommunikation är viktigt

Nästa steg är sedan att ha bra kommunikation. Man måste kunna prata om allt och vara öppna om eventuella problem. Allt för ofta är det en person som inte berättar hur dåligt det egentligen är och hur mycket skulder som faktiskt finns och så är karusellen igång. Ju sämre det går ju svårare blir det att berätta sanningen eftersom man vet att den som inte vet något kommer att bli ännu mer chockad och ledsen.

Detta är givetvis främst aktuellt när man börjar få större ekonomiska problem men det är alltid bra att kommunicera och prata igenom beslut som rör ekonomin, både stora och små. Det är väldigt hälsosamt att diskutera sådant som rör pengar och utgifter men även beslut som kan komma att påverka antingen inkomster eller utgifter i framtiden. När man i ett hushåll kan hålla en sådan diskussion blir det lättare att fatta rätt beslut och att hålla alla nöjda och glada.

Även om man är duktig på ekonomi och van att ha hand om familjens privatekonomi kan det komma tillfällen när man tänker fel eller gör något orationellt och då är det bra att ha någon annan att bolla med som kanske kan säga att det är en dålig idé eller påpeka att något inte står rätt till. Det är lättare att hitta misstagen och att undvika dem om man är flera som samarbetar.

Tillit håller ihop familjen

Pengar är troligen det som får hela världen att gå runt och de påverkar allting i livet. De påverkar även dig och din familj och ifall du inte är försiktig kan det hända att du får problem med någon eller några i familjen ifall du gör något dumt. Troligen litar din familj på att du kan sköta om ekonomin på ett bra sätt och i grund och botten gör det som är bäst för familjen, men man måste förtjäna sådan tillit.

Om man missbrukar den genom att inte vara ärlig eller genom att ta dåliga beslut blir relationen med resterande familjemedlemmar snart jobbigare. Det kan t ex vara som jag pratade om tidigare, att man undanhållit något negativt, t ex att man lånat pengar, att man förlorat en del på aktier eller att man helt enkelt inte har sparat så mycket som man borde.

Alla som har en hand i ekonomin måste se till att göra sitt bästa för att vinna och behålla tilliten och att inte agera själviskt eller med fel motiv. Om ekonomiska problem uppstår blir det givetvis jobbigt men det kan dessutom vara jobbigt för familjen rent allmänt och det är inte ovanligt att ekonomin är en bidragande faktor till att man skiljer sig eller gör slut. Genom att arbeta tillsammans gör ni åtminstone något tillsammans, som en familj, och inte som två separata delar. Även om ekonomin är dålig är kanske i alla fall familjens band starka.

Det bästa du kan göra är att aktivt ta steget in och involvera dig i ekonomin. Detta även om du inte har så mycket kunskap eller kanske ens viljan att lära dig. Det är ändå viktigt att du åtminstone är med och får en bra överblick och att du kan vara delaktig när ni diskuterar viktiga beslut och bestämmer hur framtiden ska se ut. Alla parter har ett ansvar, vare sig en eller båda är med och sköter om den gemensamma ekonomin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *