Aktiebolagens ägare och de med egen firma behandlas helt olika

Något som jag tycker är konstigt och orättvist är att de som har aktiebolag och de som har en egen firma eller handelsbolag behandlas olika i dessa tider. Först var det korttidspermitteringarna, där företagen skulle få hjälp från staten så att de anställda kunde gå ner i tid och ändå få ut 90 procent av inkomsten. En ägare som är anställd i det egna aktiebolaget kan alltså då permittera sig själv och få stöd. Någon som äger en enskild firma kan inte korttidspermittera sig själv eftersom man i praktiken inte är anställd.

De flesta som har denna typ av företag tar ut en “lön” regelbundet även om det rent tekniskt i bokföringen bara är ett uttag från företaget och inte en riktig lön eftersom man inte är anställd. Men har ändå inte rätt att permittera sig själva och få stöd från staten. Dessa småföretagare kan alltså inte få något ekonomiskt stöd om de inte har nog med jobb för att hålla sig sysselsatta.

Det tycker jag är fel och jag tycker att även småföretagare som har egen firma och aktiebolag ska ha denna möjlighet eftersom de mycket väl kan behöva ekonomiskt stöd. Det behöver givetvis inte vara utformat på exakt samma sätt men om anställda kan få behålla 90 procent av lönen och företag med anställda kan få stöd från staten så bör väl även de med egen firma få något slags stöd?

Vissa är personligt ansvariga och vissa slipper ansvar

Det finns dock ännu en sak som blir orättvis. Regeringen har bestämt att tillfälligt ta bort det som kallas för “företrädaransvar”. I vanliga fall är ägarna till ett AB inte personligt ansvariga för bolagets ekonomi utan skulderna regleras endast från bolagets tillgångar. Därför, om ett AB t ex skulle gå i konkurs eller inte har då att betala sina skulder så kan bolaget avkrävas på pengar så långt det finns något att ta men ägarna riskerar inte sin egen ekonomi.

Företrädaransvar innebär dock att just skatteskulder kan komma att bli personliga även för aktiebolagets ägare. Skatteverket kan ansöka om att företrädaransvar ska gälla och om det går igenom så kan det trots allt bli personligt ansvar. Detta är tänkt att framför allt gälla om man ser att ägarna har misskött sig. Ifall de uppsåtligen eller på grund av grov oaktsamhet inte har skött skatteinbetalningar osv.

Det som regeringen kollar över just nu är dock att slopa detta företrädaransvar eller att göra om det så att det blir klart lindrigare, för att personer i aktiebolag som nu väljer att skjuta upp bolaget skatter osv inte ska riskera att bli personligt ansvariga för skulderna om det skulle bli så att de får problem med betalningarna längre fram.

I praktiken tänker man sig alltså att aktiebolagen kan skjuta upp skatterna nu och försöka överleva så gott det går, men om de skulle misslyckas så får bolaget gå i konkurs eller något liknande. Samtidigt kan ägarna då klara sig utan att bli personligt drabbade. Jag förstår poängen med detta eftersom det annars kan kännas nervöst att skjuta upp skatten, då risken finns att det blir betalningsproblem i framtiden.

Det som är orättvist är att alla som har egen firma eller handelsbolag alltid har personligt ansvar. Som standard är en egen firma ihopvävd med ägaren och denne är alltid ansvarig för sin firmas skulder även privat. Det innebär att alla skulder som firman drar på sig kan tas från ägarens privatekonomi, vilket givetvis alltid är en risk och något som en firmaägare får leva med.

I vanliga fall är det kanske inget att klaga på heller men i dagsläget så är det så klart en annan situation. När regeringen ser över att ta bort möjligheten att ge ägare av AB personligt ansvar, för att det blir lite väl tufft för dem att ha denna risk hängande över sig, så kunde man ju tycka att det borde vara lika illa för alla med egen firma.

Varför ska inte de med egen firma få samma skydd som de med AB?

Det har dock, vad jag vet, inte sagts ett ord om att de som har enskild firma eller handelsbolag ska få någon slags frisedel från sitt personliga ansvar för firmans skulder osv. Det rättvisa vore givetvis att regeringen i så fall också säger att alla med eget bolag (där de normalt har personligt ansvar) ska kunna slippa detta för just skatteskulder under de närmaste åren.

Att skjuta upp skatten för senare betalning är givetvis en stor risk för alla bolag eftersom pengarna måste betalas någon gång. Men för de med egen firma och handelsbolag är det en extra stor risk eftersom man alltid är personligt ansvarig för alla skulder och om man skjuter upp sina skatteskulder nu för att försöka få firman att överleva så finns den skulden kvar nästkommande år och nästa efter det.

Om man kämpar och försöker rädda sitt företag men inte riktigt lyckas och får för stora skulder som hänger kvar, så står man där kvar med sitt personliga ansvar och Skatteverket kan komma efter alla pengarna man har privat. Det är inte direkt en trevlig känsla och jag kan tänka mig att många småföretagare tvekar till att skjuta upp skatten av detta skäl.

Alla företagare bör behandlas lika här. Om alla som har ett AB ska vara fria från ansvar för skatteskulder så ska såklart även alla med enskild firma och handelsbolag få samma skydd, så att även dessa vågar ta chansen att rädda sitt företag genom att skjuta upp skatteinbetalningarna. I annat fall blir det extremt orättvist mellan olika företagsformer och då kommer vi nog även se en enorm mängd små företag gå i graven de närmaste åren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *