Vattenfall inte smartare än jäst

På Naturskyddsföreningens konferens Hur gör vi då? Ekonomin, klimatet och framtiden förstod jag att det kommer att behövas starka föredömen och vägvisare för att lyckas uppnå klimatmålen, politiska satsningar och statlig inblandning lär också behövas och framför allt så måste vi alla dra åt samma håll eftersom vi blir starkare då.

Av några av talarna i den politiska debatten lärde jag mig också mer om Svenska Vattenfall och tyvärr måste jag säga att det är jävligt jobbigt att dra när en av de tyngsta och starkaste står och drar åt fel håll.

Vattenfall är som de flesta känner till helägt av svenska staten och som europeiskt energiföretag med verksamhet i flera länder hamnar de ofta i blåsväder när de blir granskade av olika miljöorganisationer. Vattenfall är verksamma i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Polen, Frankrike och Storbritannien och med den storleken följer förstås ett stort ansvar.

Vattenfall har blivit beskyllda för att ensamt släppa ut mer koldioxid än vad hela Sverige gör, samtidig får man ofta höra att Vattenfalls elproduktion i Sverige är i det närmaste fri från utsläpp av miljöpåverkande ämnen eftersom vattenkraft och kärnkraft är basen i verksamheten. Även vindkraft och biobränslen finns med i deras verksamhet och faktiskt så är Vattenfall en av de största nordiska aktörerna inom just vindkraft.

Så här långt ser det ju riktigt fint ut och om man inte är alltför negativ till kärnkraft så verkar det ju som att Vattenfall är ett föredöme för alla kraftproducenter.

Men här slutar tyvärr den roliga delen och trots den fina ytan vi ser i Sverige så är resten av framgångssagan en riktigt skitig historia.

Det beror främst på Vattenfalls verksamhet i länder där kolkraft spelar en helt annan roll för energiförsörjningen än i Sverige, i länder som Tyskland, Polen, Holland och England står Kol för en väldigt stor del av den totala elproduktionen.

Visst bör man förstå att Sverige har bra förutsättningar med vattenkraft och en relativt liten befolkning men samtidigt kanske bolag som statliga Vattenfall borde vara ett föredöme även ute i världen.

Kolkraft är extremt skitigt och verkligen något som påverkar klimatet och den globala uppvärmningen som leder oss rakt mot en obeboelig planet. De som inte är fullständigt självupptagna kanske har hängt med lite i debatten om att vi är på väg mot ett fyra grader varmare klimat och att det är dags att vakna upp nu?

Jag förstår absolut Vattenfalls dilemma, de har ett stort ansvar att försörja människor med el och värme, kolkraften byggdes inte på en dag och många chefer har säkert tagit del av rejält feta bonusar under årens lopp allt eftersom snabba vinster strömmat in. Miljön låg nog tidigare inte så högt upp på prioritetslistan som säkert toppades av att skaffa fram mesta möjliga kraft så billigt som möjligt för att växa och dra in mer pengar.

Det har självklart kostat en hel del att bygga upp Vattenfall till ett av Europas största elbolag och eftersom Vattenfall är en del av Svenska folkets tillgångar så är det inget som kan röras i hur som helst utan att det blir väsen från något håll.

Jag har läst på Vattenfalls sida om målsättningar och strategier för att minska utsläppen och att de är det första energibolaget i världen som satt målet att minska koldioxidutsläppen med hälften till år 2030 och att bli koldioxidneutrala år 2050, fint att även andra energiföretag därefter anslutit sig till den målsättningen. Vattenfall gör mer bra saker än så och det känns tråkigt att behöva gnälla på ett bolag som gör så mycket för miljön men problemet är att Vattenfalls satsningar inte räcker när man ser hela bilden.

Vattenfall är ett av Europas största elbolag samtidigt en av Europas största klimatbovar och de fortsätter att bygga ut kolkraften trots vetskapen om läget i världen, förmodligen är drivkraften högre vinster. Vattenfalls helårsvinst för 2011 var ju bara 23,9 miljarder kronor.

Det är skrämmande vilka dåliga signaler Vattenfall sänder ut till alla som dagligen försöker värna om miljön, till alla som tar ansvar i vardagen och använder de små medel som är tillgängliga och offrar något för att komma framåt. Företag och privatpersoner som satsar och försöker bidra med det de kan till miljön i förhoppning att andra ska hänga på och att klimatpåverkan ska minska.

Eftersom Vattenfall är statligt så borde det här finnas ett ypperligt tillfälle att visa resten av världen hur ett modernt energibolag kan fungera. Använd var enda vinst krona till att växa men se till att göra det miljövänligt, använd pengarna till satsningar inom så koldioxidneutrala lösningar som möjligt och visa resten av världen hur en slipsten skall dras.

Som det ser ut idag så kan man jämföra Vattenfall och Svenska staten med en idrottslärare som röker under lektionerna, vad är det för föredöme?

På Naturskyddsföreningens konferens Hur gör vi då? Undrade Björn Sandén om vi människor är smartare än jäst? (Jäst som växer kraftigt för att sedan dö ut) Björn hade en föreläsning om att vi befinner oss på tröskeln till en ny industriell revolution och hans tal var väldigt inspirerande och han ingav hopp och visade att det finns möjligheter om vi bara är villiga att förändra.

Jag avslutar den här artikeln med den tråkiga vetskapen om att Vattenfall inte är smartare än jäst, snarare ett typiskt exempel på den mänskliga formen av jäst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *