Fixa budgeten som sambo

När man lever ensam och sköter om sin ekonomi helt själv är det, jag ska inte säga enkelt men, åtminstone lite mindre att tänka på än om man är flera i ett hushåll som delar på ansvaret. När man är sambo eller är i ett förhållande där man delar på utgifter och liknande är det i ofta ganska mycket som är samma men i vissa fall kan man behöva tänka efter lite extra.

Jag blev sambo förra året då min flickvän flyttade in och det har gått bra, till och med bättre än jag trodde att det skulle göra. Vi har hela tiden kört med separata ekonomier på så vis att vi inte lägger ihop våra pengar utan ansvarar för våra egna tillgångar och sedan delar vi på de utgifter som hör till sådant som vi båda utnyttjar.

Grundtanken är att när vi delar något lika så betalar vi även lika, t ex hyran, elen, tv och sådant. De utgifter som en av oss har som den andra inte är inblandad i får vi stå för själva. T ex betalar vi båda våra egna mobilabonnemang och jag har en bil som jag står för helt själv.

Eftersom min flickvän är student och har en begränsad inkomst så har jag tagit på mig att betala vissa räkningar själv trots att vi normalt skulle delat dem lika, t ex Internet och en del andra saker som jag hade fått betala själv i vilket fall som helst om jag hade bott ensam. I dagens blogginlägg ska jag dock försöka diskutera ur ett perspektiv där båda parterna betalar lika stora delar, helt enkelt för att det är ett lite mer användbart exempel.

Några olika sätt att dela upp ekonomin

Det finns inget som säger att man måste betala allt lika rakt av i en delad ekonomi. Det finns ett antal olika varianter som man kan köra på beroende på vad som känns mest lämpligt. Ni gör som ni själva tycker är bäst.

1. Dela allting lika rakt av – Ifall ni vill kan ni dela på alla utgifter rakt av hela tiden. Ni kan göra justeringar för sådant som ni inte båda använder, t ex kan ni betala era egna mobilabonnemang eller gymkort osv eftersom dessa inte har något med den andre att göra.

2. Dela procentuellt utifrån inkomst – Denna variant är bra ifall ni har olika stora inkomster. Ifall en av er tjänar mycket pengar och den andre inte tjänar så mycket kanske det känns orättvist att ni ska dela allting rakt av. Ni kan då räkna ut hur stor del var och en bör betala utifrån hur stor del av den gemensamma inkomster ni står för. Den som tjänar mycket får alltså då betala mer.

3. Er egen variant beroende på situation – Det finns många olika alternativ här. Om ni vill ha en delad ekonomi där ni slår ihop alla era inkomster och utgifter blir detta annorlunda om ni vill ha era ekonomier separata och sedan bara dela på utgifter. Bäst är att ni pratar igenom vad som känns bäst och hittar en lösning tillsammans som båda känner sig nöjda med.

Helst ska ni hitta en lösning där ingen känner sig lurad eller att han eller hon får betala mer än vad personen känner sig bekväm med. En bra regel är som jag sa tidigare att ni delar på kostnaden för sådana saker som ni båda utnyttjar ungefär lika mycket. Bra exempel är t ex hyra, vatten, tv, Internet osv. Ifall en av er utnyttjar något betydligt mer än den andre kan ni antingen bestämma att den personen ska betala hela den kostnaden eller att ni ska fördela det så att den personen betalar t ex 75 % och den andre bara 25 %.

Ifall ni är ett par och försöker reda ut det här med att dela hela eller vissa delar av sin ekonomi så kan det ibland uppstå kniviga situationer där man inte är överens eller där det blir diskussioner. Detta är givetvis inte direkt ovanligt och det man ska tänka på då är att försöka kommunicera så bra man kan med sin partner, vara öppen och ärlig och säga vad man känner. Behåll lugnet och diskutera på ett civiliserat sätt – för om man börjar bråka löser man sällan något.

Budget och budgetkalkyl

Jag brukar vilja skilja på budget och budgetkalkyl. Det jag menar med budget är en uppställning av hur man skulle vilja fördela sina pengar en vanlig månad – alltså i princip ett mål för hur man ska använda sina inkomster för att betala räkningar och andra utgifter och sparande etc. Sin budget använder man för att hålla ordning på sin ekonomi och för att kunna lägga upp en plan som funkar, där man har tillräckligt med pengar för att klara varje månad utan problem.

En budgetkalkyl är i mitt huvud istället en uppställning av befintliga inkomster och utgifter (t ex ett genomsnitt av sina utgifter de senaste tre månaderna) där man kan se hur mycket pengar som faktiskt kommer in och försvinner ut varje månad just nu. Detta är ett verktyg för att se hur ekonomin ser ut just nu, hur mycket pengar man har över och ifall det är något man behöver ändra på.

Man bör alltid börja med att göra en budgetkalkyl för att kolla sin nuvarande ekonomiska sits. Det är först när man har kollat upp vilka utgifter man har varje månad och hur mycket pengar man får över som man kan börja ställa upp en budget för hur man skulle vilja ha det. Man måste ha något att utgå från. När man vet hur mycket pengar man lägger på olika räkningar, mat, nöjen och allt sådant som man spenderar pengar på varje månad kan man titta på om man vill förändra något, t ex minska ner kostnader eller öka på sitt sparande.

Att skapa en budget när man delar ekonomi med någon

Det är givetvis enklast att försöka göra en budget tillsammans med den eller de som man delar hushåll med, men det är inget krav. Ifall den personen inte är intresserad kan du ta på dig ansvaret och göra allt själv, eller åtminstone göra en budget över de delar som du ansvarar för och ska betala.

Vi tänker oss, för enkelhetens skull, att du bor tillsammans med någon och att ni delar de flesta kostnader rakt av. Vissa saker delar ni inte på eftersom det är sådant som bara en av er utnyttjar, så som mobilabonnemang, Spotify och en bil som ägs av endast en person.

När du ska göra din budgetkalkyl i detta läge ska du börja med att föra in dina inkomster, för att se hur mycket pengar du har att jobba med varje månad. Därefter ska du börja lista alla utgifter du har. Du kan glömma bort för ett ögonblick att du ska dela vissa utgifter med någon annan. Finns det en utgift så skriv ner den.

Många saker är sådant som du inte betalar varje månad, t ex försäkringar, bilskatt, besök hos frisören eller tandläkaren osv, så det är lätt att man glömmer dem. Du ska dock försöka ta med dem ändå. Om du har en engångskostnad varje år kan du dela den på tolv för att få fram vad det kostar dig per månad.

När du har ställt upp alla poster och räknat ut hur mycket de kostar dig varje månad ska du börja göra markeringar vid de poster där du ska dela på kostnaden med din sambo. Ifall ni har bestämt att dela på dessa kostnader rakt av kan du helt enkelt dra bort hälften av summan så får du fram hur mycket just du ansvarar för att betala.

Räkna fram din del av kostnaden för allting som ni ska dela på. Ifall ni inte har tänkt att dela på alla saker rakt av så får du räkna ut din del av varje post utifrån hur många procent som ni har bestämt att du ska betala. Det kanske är 75 % eller bara 25 %. Det viktiga här är att ni är överens och att båda tycker att fördelningen är rättvis.

Avgör hur mycket du vill / kan spara

När du har gjort detta har du sparat in en del på dina utgifter. T ex kanske du har satt halva beloppet på tv, Internet, el, mat eller vad det nu kan vara. I detta läge är det förhoppningsvis en del pengar kvar varje månad, så att du har ett överskott. Ifall du inte har räknat in sparande i din budget innan – t ex för att du inte har sparat så mycket pengar tidigare – är det dags att fundera på detta nu.

Du kan själv avgöra hur mycket du vill spara. Det beror ju delvis på hur mycket pengar du har att röra dig med. Bäst är om du kan spara en del till långsiktigt sparande (t ex inför framtiden, till pension eller till ett husköp osv) och en del till kortsiktigt sparande (kanske en resa eller något annat som du vill köpa inom en inte allt för avlägsen framtid, så som en bil) plus att du försöker bygga på din buffert med lite buffertsparande.

Sparande är rent allmänt en viktig del av budgeten. Det är ingen bra idé att göra av med alla pengar varje månad, även om det är kul. Om du vill skapa dig en bra framtid med ekonomisk trygghet behövs ett sparande. Det möjliggör också en mängd olika trevliga saker längre fram – saker som du kan köpa eller göra. Ifall du har så höga utgifter varje månad att det inte finns några pengar kvar till sparande bör du se över din ekonomi för att dra ner på dina utgifter. Det är inte bra att ligga så nära gränsen. Om något skulle hända som ger dig högre kostnader eller längre inkomster så skulle du då plötsligt inte längre gå runt.

Prata ihop er om framtiden och planera

När man är sambo eller delar sitt liv med någon är det viktigt att man pratar ihop sig och samarbetar. Om man är ett par är detta nog extra viktigt eftersom man förmodligen gör väldigt många saker tillsammans. Till att börja med bör man försöka sätta ihop en gemensam plan för sin ekonomi. Även om ni har separata ekonomier kan det vara bra att synka med varandra så att ni inte har helt olika tankar och mål. Läs en massa bra tips om hur man bäst pratar pengar med sin partner.

Om en av er vill att ni ska åka på en gemensam resa till sommaren så är detta ju något som rör er båda. Om vi räknar med att båda två vill åka på denna resa (för det är väl ett krav för att det ska bli av) så måste ni ju båda börja spara pengar till den. I sådana fall är det kanske läge att se över hur mycket pengar som är rimligt att ni sätter undan till kortsiktigt sparande.

Märker ni att ni inte kan spara lika mycket – exempelvis kanske du kan spara 1000 kr i månaden och på så vis få ihop 7 000 kr tills dess ni ska åka men att din partner bara kan spara 500 kr i månaden och alltså bara får ihop 3 500 kr under samma period – måste ni ju anpassa er resa till detta. Det kanske inte kan bli ett lika fint hotell som du hade velat ha, om du nu inte är villig att betala en lite större del av resan ur egen plånbok.

Håll kanalerna öppna så att ekonomin inte blir ett problem

Det är inte bara såna här saker som är bra att prata om utan det handlar om i princip allting. Det kan även tänkas att ni är oense om vissa utgifter i hushållet. Så länge det är en utgift som bara en av er måste betala är det ju inte så farligt. Om du har ett dyrt mobilabonnemang är det t ex bara du själv som får lida för detta. Men ifall det handlar om något som ni delar måste ni ju även vara överens.

Exempelvis kanske du tycker att ni behöver väldigt snabbt Internet som koster 500 kr i månaden. Eftersom ni båda använder Internet ganska mycket är det rimligt att ni delar den kostnaden, men ifall din partner tycker att halvsnabbt Internet för 300 kr i månaden är mer än tillräckligt kan det ju uppstå en viss konflikt. Hur ni löser problemet är upp till er givetvis. Ni kan nedgradera till ett billigare Internet eller så kan du välja att betala mellanskillnaden mellan det snabba och det halvsnabba alternativet utöver din del.

Det viktigaste är inte exakt hur ni löser saker utan att ni löser dem. Glöm inte bort att ni är två som ska leva tillsammans och att ni kanske har olika tankar eller olika förutsättningar. Ifall du känner att du är den som har mindre pengar eller ifall du av något skäl känner dig obekväm med någon aspekt av ert ekonomiska samarbete måste du säga till. Försök undvika att klaga utan lägg fram det på ett trevligt och konkret sätt och med en bra förklaring till varför du tänker som du gör.

11 reaktion på “Fixa budgeten som sambo

 1. Kul att läsa! Jag har i bekantskapskretsen både par som delar allt lika och de som delar procentuellt. Och de som höftar hej vilt och delar lite som det kommer. Vi är mest ett exempel från den sista kategorin.
  Det är svårt när man tjänar väldigt olika med pengar. Kanske borde också vi prova med det procentuella till viss del. Men jag tycker att det då blir orättvist åt andra hållet. Jag skulle betala väldigt mycket mindre än nu, men ändå ha lika mycket åsikter om vad som köps. För att slippa gå ner på extrem detaljnivå fortsätter vi att höfta godtyckligt hur allt delas. Kanske är vi naiva men just nu i alla fall nöjda 🙂

  • Det är ju som sagt upp til lvar och en att hitta en variant som passar dem. Det viktiga är inte exakt hur man delar (t ex så betalar jag “mer än jag borde” eftersom jag tycker att det känns rätt i just vår situation). Det viktiga är att båda parter är nöjda med upplägget och känner att de inte behöver dra ett för stort lass.

 2. Bra artikel!
  Jag och min sambo har tre ekonomier: Min egen, sambons egen och vår gemensamma. Vi bestämmer oss för en gemensam fast månadsinkomst som ska täcka allt som rör hushållet och det vi gör gemensamt som t.ex. resor, inklusive sparande till renovering och liknande. Är det en gråzon så är det gemensamt. Varje månad sätter vi in pengar till vårt gemensamma konto proportionerligt efter hur mycket vi tjänar men pengarna på kontot äger vi 50/50. Det som blir över är våra privata pengar att använda till vad vi vill.

  • Tack. Det som du beskriver är ju också ett bra alternativ – att lägga viss del av pengarna i en gemensam pott. Men även där krävs det ju i grunden att man räknar ut hur stora utgifter man har och lägger upp en budget som stämmer hyfsat, så att man kan lägga undan lagom mycket gemensamt. Budgeten är med andra ord alltid viktig.

 3. Hej,
  du sätter verkligen huvudet på spiken. Ett riktigt bra inlägg med flera matnyttiga tips. Jag och min sambo ska sätta oss ner och diskutera den ekonomiska framtiden i dagarna och då tänker jag utgå från din mall.

  Tack ska du ha!

 4. Det var ett väldigt långt inlägg om något som enligt mig är super enkelt.
  I min värld stoppar man alla pengar i samma påse och ruskar om.
  För skall man både tillsammans med någon är väl det i tron att det är resten av livet.
  Och kan man inte då ha samma ekonomi då fattas det något i det förhållandet enligt mig.
  Allt bygger på tillit och har man den delar man.
  I vårat hushåll gjorde vi detta samma dag som min sambo och hennes barn flyttade till mig.
  Sedan köpte vi hus gemensamt och fick sedan en pojk tillsammans.

  Se det absurda i allt då att ev dela kostnader.

  Som sagt tro på er själva och era förhållande och ruska om penningpåsen.

  • Hej. Skönt att det var så uppenbart för er hur ni skulle lösa det. Det som passar för er kanske dock inte säkert passar för någon annan. I början av ett förhållande, om man t ex blir sambo tidigt, kan det ju kännas lite otryggt eller konstigt att ha helt gemensam ekonomi där alla pengar delas.

   Jag tänker också att det kan bli lite konstigt om t ex en av er har väldigt dyra hobbies eller vanor medan den andre inte har det? Att det kan bli en ojämn fördelning av hur mycket pengar som går åt. Ska man “ruska om pengapåsen” måste man ju då gärna också ha en väldigt bra och omfattande gemensam budget så att man har koll på alla utgifter och hur de ska betalas.

   • Hej
    Jag förstår hur du menar med hobbies osv.
    Men som jag ser det så är det där man får ta diskussionen och inte från början att dela allt på kronan.
    Men får diskutera om det uppstår skillnader som inte båda kan leva med.
    Men sedan kan det ju vara så som i vårat fall att hon har sina dyra hästar och resor med det.
    Och jag lever för firman och sedan mina aktier och sakerna kring det.
    Så visst hon hör av med mkt mer än mig men jag lider inte eller ens tänker just på det.
    Och jag tror att på detta sättet är det nästan aldrig diskussioner om pengar och våra barn har fått en avslappnad ochgivmild inställning till pengar.

    • Hej igen! Det är ju skönt att ni kan ha en sådan inställning till det hela men jag tänker också lite att det varierar ganska mycket i förhållande till hur bra ens ekonomi är. De som har en god ekonomi och tjänar mer pengar behöver inte räkna lika noga och hålla koll på varje krona. Men ifall man båda tjänar ganska lite eller inte har så mycket pengar över varje månad blir det viktigare. Då blir det nog även mer fokus på vem som spenderar pengar på vad och hur man ska göra det rättvist för båda.

  • Så känner jag också egentligt och det har nog mycket att göra med hur jag är uppväxt. Hörde aldrig ens mina föräldrar säga något om sina pengar eller liknande.

   Är jag i ett förhållande med en person så är det också en självklarhet för mig att jag delar allt med den personen.

   Problemet är ju som sagt var i början av ett förhållande t ex. Eller om man kommer från olika typer av familjer. Säg att jag vill ha allt gemensamt men den andra personen inte vill det och hon tjänar betydligt mer än mig. Då kan jag ju knappast kräva att vi har det hela tillsammans.

   Lurigt kan detta nog vara i många fall, jag hoppas bara att det i en eventuell framtid löses smidigt för min egen del. Troligen bäst att se till att tjäna en massa pengar så att man sedan kan säga att allt ska vara gemensamt 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *