Skuldkvotstaket och bolån i praktiken

Det här med skuldkvotstak har varit på tapeten ett tag nu då t ex Stefan Ingves tidigare har förespråkat detta som en ytterligare åtgärd mot svenskarnas skuldsättning. Han har sagt att det krävs fler steg än bara ett amorteringskrav för att det ska bli någon effekt och detta var det nästa steg som kanske låg närmast till hand.

Skuldkvotstak är en maxgräns för hur mycket man kan låna som mest och regeln säger att man kan låna sin egna inkomst ökat med en viss procent. När Stefan Ingves diskuterade ett förslag så var det 400 % av din disponibla inkomst som förespråkades. Alltså fem gånger din inkomst efter att skatten är dragen. Många experter tyckte då att det var ett väldigt hårt tak och att många skulle drabbas av det.

En intressant och viktig nyhet är att flera banker har valt att införa ett eget skuldkvotstak, helt på eget bevåg. De banker som nu helt frivilligt har infört ett sånt här tak är Swedbank och SEB, medan Nordea och Handelsbanken har avvaktat. De har dock varit klart mindre hårda i sina regler och satt taket på 500 % av din nettoinkomst, vilket innebär fem gånger din inkomst innan skatt. Även om detta är lindrigare så kan det fortfarande drabba en del, som slår i taket.

Ännu har inte något riktigt förslag om ett skuldkvotstak som gäller alla införts utan det är bara bankerna själva som har börjat med detta, frivilligt och som ett sätt att säkra deras intressen utöver rikets allmänna vilja att minska skuldsättningen hos invånarna. Det kan dock säkert med tiden bli tal om ett skuldkvottak som gäller alla och då är bara frågan hur generöst eller snålt tilltaget detta är.

Vad är vitsen med ett skuldkvotstak?

Poängen med ett sånt här tak har alltid varit att försöka minska svenskarnas skuldsättning och få oss att låna mindre. Det allra viktigaste är att vi lånar mindre i förhållande till vår inkomst. Tanken är att det är väldigt lätt hänt att folk lånar mycket nu när räntan ligger riktigt lågt och att de t ex köper en bostad som egentligen är lite för dyr.

Det kanske inte märks så mycket nu men när räntan börjar gå upp så kommer stora lån även att få markant högre räntekostnader varje månad och det är något man måste klara i sin ekonomi. Har man dåliga marginaler och inte har sparat tillräckligt mycket pengar för att täcka upp detta så kan det bli svårt att få det att gå runt. Ett skuldkvotstak är, liksom amorteringskravet också är, ett sätt att få oss att ta lite mindre lån / köpa lite billigare bostäder så att vi undviker denna typ av problem.

Att sätta upp den här typen av krav och regler är givetvis både bra och dåligt för den enskilde. Det kan vara dåligt på så vis att man plötsligt inte får låna riktigt så mycket som man skulle behöva och blir begränsad när man ska välja bostad. I vissa fall kan det säkerligen kännas som att skuldkvotstaket är lite för snålt tilltaget och att ekonomin borde kunna tillåta lite större lån. Å andra sidan är ju också tanken att skydda just dig som privatperson från att hamna i ekonomiska problem längre fram.

Ser man i ett större perspektiv så är tanken att försöka skydda Sveriges ekonomi rent allmänt. Ifall många får problem med sina skulder och inte klarar sina bolån osv så kan det leda till stora problem för landets ekonomi. Det är givetvis något man vill undvika och det har redan funnits exempel på vad såna här problem kan leda till om man inte är försiktig.

Det var i grunden ett liknande problem med bolån som ledde till USA:s stora ekonomiska kris 2007. Det som hände då var att bostadsbubblan sprack och bostadspriserna gick i botten och då var plötsligt många bostäder värda klart mindre än vad lånen uppgick till. Många storbanker fick problem och det ledde, tillsammans med det faktum att folk hade dålig ekonomi och spenderade klart mindre pengar, att hela landets ekonomi blev dålig.

Så påverkar skuldkvottaket ditt bostadsköp i praktiken

Amorteringskravet var tänkt som en begränsning som skulle göra att du tvingas köpa en lite billigare bostad, för när du köper bostad så är det egentligen bara månadskostnaden som är viktig. Hur mycket kommer ditt bolån att kosta dig varje månad i ränta plus amortering?

Tidigare kunde man låta bli att amortera alls på lånet och därmed slippa undan att betala ut ett par tusenlappar per månad. Amorteringen är givetvis ingen kostnad utan faktiskt en investering, men det är pengar som ska ut varje månad och som man då måste ha utrymme för i sin månadsbudget. När amorteringskravet kom så tvingades man amortera på sitt lån och det gjorde att man inte kunde undvika dessa tusenlappar. Resultatet blev att man i praktiken måste välja en lite billigare bostad.

Skuldkvotstaket kommer att ha en liknande effekt men istället för att attackera din månadskostnad så sätter man istället rakt av ett tak på hur stort lån du får ta. Taket som bankerna nu har satt är 500 % av din årliga nettoinkomst. Ifall du tjänar t ex 25 000 kr före skatt så är det på ett år 300 000 kr. Tar man det gånger fem så blir det 1,5 miljoner. Det är då gränsen för hur mycket du får låna.

Vanligen har man bottenlån som den stora billiga delen, sen eventuellt topplån i form av ett vanligt privatlån som är dyrare och sist en kontantinsats – alltså pengar som man tar direkt ur egen ficka för att betala för bostaden. Max bottenlån är 85 % av bostadens pris. När du letar bostad kan du alltså med skuldkvotstak låna som mest 1,5 miljoner ifall du har en lön på 25 000 kr i månaden och då får du lägga till resterande pengar som kontantinsats ifall du vill köpa en bostad som kostar mer än så.

Något som är värt att ha i åtanke är dock att skuldkvotstaket gäller per person och ifall man är två på ett bolån så kan man lägga ihop taken för varje person. Om ni båda tjänar 25 000 kr i månaden så kan ni således dubbla vad ni kan få låna till bostaden och då hamnar taket på 3 miljoner istället. Det gör att möjligheterna ökar en del och att man har råd till lite dyrare bostad.

Viss problematik med skuldkvotstaket

Det finns viss problematik med skuldkvotstaket och det är väl huvudsakligen att vissa grupper påverkas klart mer än andra. De som påverkas mest är förmodligen de unga, som ännu inte har tagit sig in på bostadsmarknaden och som vill köpa sin första bostad. De unga har vanligen inte något större kapital att bidra med vid bostadsköp så de måste förlita sig på lån.

Dessutom har man ofta kanske inte den högsta lönen i början av sin karriär, även om man med tiden borde ha en vettig löneutveckling och få bättre lön. Det innebär att man som ung kanske får ett tak på sitt lån som är lite för lågt i förhållande till vad man egentligen kommer att klara av med tiden.

Vidare drabbas framför allt dem som vill köpa en bostad i en större stad där bostadspriserna är högre. I våra största städer och i stora städer med bostadsbrist är prisnivån riktigt hög och då är det klart fler som får problem att köpa en bostad som faller inom ramarna för skuldkvotstaket. Samtidigt är det givetvis många unga som vill skaffa bostad i t ex Stockholm eller Göteborg och i dessa städer finns också många jobb, vilket gör att de unga söker sig dit eller behövs där.

Skuldkvotstaket kan med andra ord leda till att vissa grupper inte kan ta de lån som de behöver och hindras på ett sätt som egentligen inte är gynnsamt. Det man kan tänka sig är att det kanske kunde krävas någon specialregel för vissa fall eller att man kombinerade taket med en annan bedömning som kunde väga tyngre och tillåta vissa att låna mer om de i övrigt uppfyller en del kriterier.

Skuldkvotstaket och framtiden

Just nu har som sagt några banker infört ett skuldkvotstak men långt ifrån alla. Det är bara två av storbankerna och mig veterligen ingen av de andra bankerna som erbjuder bolån så som IKANO Bank, SBAB eller ICA Banken. Så frågan är först och främst ifall de andra bankerna kommer att följa efter och införa egna tak, eller om de skippar detta.

Nästa fråga är då om och när ett allmänt skuldkvotstak kommer som gäller för alla. Det är något som t ex Riksbanken och Finansinspektionen har diskuterat och det kan säkert bli aktuellt. Speciellt ifall bankerna inte riktigt nappar på att införa det självmant. Frågan blir då vilka regler som kommer – vad gränsen kommer att bli och ifall man räknar på disponibel inkomst eller nettoinkomst osv. Allt detta blir givetvis intressant för oss som är sugna på att köpa en bostad det närmaste året eller så.

Sista frågan är vad ett skuldkvotstak kan göra för bostadsmarknaden. Den har varit väldigt het länge nu och bostadspriserna har varit riktigt höga. Det skulle alltså kanske inte vara helt fel om den kunde svalkas aningen, men risken är att ett skuldkvotstak faktiskt svalkar bostadsmarknaden mer än vad som är önskvärt. Det kan bli lite av en kalldusch för folk som har köpt dyra bostäder om priserna plötsligt börjar gå ner rejält.

Ett skuldkvotstak är faktiskt en ganska stor åtgärd som påverkar många människor och det vore lustigt ifall det inte hade en hyfsat stor effekt på bostadspriser. Med både amorteringskrav och skuldkvotstak som begränsar köparna så blir det givetvis så att de inte kan betala lika mycket för sina bostäder som tidigare och då kommer förmodligen priserna tids nog att påverkas.

Lite om nya amorteringskraven för bolån

Ett väldigt hett ämne den senaste tiden har varit de nya amorteringskraven på bolån. När Finansinspektionen, Riksbanken, Finansdepartementet och Riksgälden hade sin träff i det som kallas ”Finansiella stabilitetsrådet” var huvudpunkten att försöka minska suget att låna pengar. Den huvudsakliga idén handlade om att man skulle sätta upp ett krav på att bolån ska amorteras till 50 %.

Skälet till att man har tittat på såna här ganska stora åtgärder är att man oroar sig över Sveriges ekonomiska framtid med en hög skuldsättning. Även om vi idag har större buffertar och amorterar ganska bra på våra lån anser t ex FI att det finns risker för svensk ekonomi i och med att många med lite lägre belåningsgrad t ex väljer att inte amortera på sina lån alls.

Man vill försöka få bukt med detta problem men samtidigt vill man inte strama åt så mycket att hushållen helt får slut på pengar – för det skulle leda till att vi inte har några pengar kvar att spendera / konsumera. Hushållens konsumtionskraft är en viktig hörnsten i den svenska ekonomin som driver landet framåt och som man inte vill riskera att skjuta i sank.

Det står nu dock klart att alla nya bolån har amorteringskrav som ser ut enligt följande; Vi ska amortera alla nya lån ner till 50 % belåningsgrad. Man ska först amortera ner lånen med minst två procent om året till 70 % och efter detta ska man amortera ner lånen med minst en procent om året tills man når 50 % belåningsgrad.

Vilka lån är det då som påverkas?

Just nu ser det alltså ut som att endast nya lån påverkas av dessa regler. Lån som redan finns behöver inte amorteras enligt de nya reglerna utan kan köra på som vanligt. FI kommer att arbeta vidare med att skapa de nya reglerna för amorteringskravet och därför vet vi inte exakt var gränsen går för ett nytt lån och hur bedömningen görs.

Vad händer med min ekonomi när de nya amorteringskraven införs?

Det kan vara lite olika. Ifall du redan har ett bolån så behöver du inte fundera så mycket på det, eftersom du troligen inte påverkas av amorteringskravet. Det gäller för nya lån men inte befintliga. Du gör dock bäst i att börja se över din ekonomi och kolla igenom din budget så att du klarar av lite högre kostnader. Förhoppningsvis har du idag ett billigt bolån, så det finns lite marginaler.

Ifall man tänker sig att du faktiskt skulle behöva anamma de nya reglerna men är orolig för hur du ska klara dig ekonomiskt eftersom att du har det svårt att gå ihop redan nu så kan du andas ut lite då det kommer finnas en del regler för undantag. Du kan t ex få uppehåll ifall du har ”ansträngd ekonomi” som FI kallar det, t ex ifall någon i hushållet är sjukskriven, arbetslös eller avlider.

Påverkan av månadskostnaden

Det är en klar skillnad på att ha en belåningsgrad på 85 %, vilket är den högsta möjliga belåningsgraden du kan ha, och att ha endast 50 %. För att göra det lite tydligare så är det väl bäst att säga att belåningsgrad är hur stor andel av bostadens värde som du har som bottenlån, alltså den stora delen av ett bolån där bostaden är säkerhet.

När du måste amortera ner ditt lån till 50 % blir det mer pengar ut varje månad och det påverkar givetvis din ekonomi och din budget. Ett exempel som FI själva ger är att ifall du har ett lån på 1 miljon så blir det 1 200 kr i amortering varje månad ifall du har en belåningsgrad på 85 %. När du istället ska gå ner till 50 % enligt de nya reglerna så ska du amortera 1 700 kr. Det är en ökning på ca 41 %.

Har du ett större lån, t ex på 5 miljoner, så amorterar du med 85 % belåningsgrad 5 900 kr och med 50 % belåningsgrad är det istället 8 300 kr. Även detta är ungefär 41 % mer varje månad än det varit tidigare.

Summan av det hela är att vanliga hushåll i många fall kommer att få någonstans mellan 2 000 – 4 000 kr mer att lägga ut varje månad (vanligt är bolån på runt 2,5 miljoner eller mer). Det är givetvis en ganska ordentlig slant men samtidigt är det väldigt låga räntor på bolånen just nu, vilket har inneburit väldigt billiga lån. Även om kostnaderna stiger en del så har många också sparat in ungefär lika stora belopp på räntesänkningar det senaste året.

Just nu kanske det inte blir så hårt med dessa nya amorteringskrav eftersom det är lite av en mjukstart och de låga räntorna gör sitt för att det inte ska bli lika hårt. Risken är att det är först om några år när räntorna börjar gå upp igen som man börjar märka av hur stor skillnaden faktiskt kommer vara på bokostnaderna varje månad.

Förhoppningsvis har du kanske en ok amortering varje månad redan nu och kanske en längre belåningsgrad än 85 %. I sådana fall blir skillnaden inte alls lika stor. De exempel jag tog upp ovan var ju huvudsakligen ifall du nu hade högst möjliga belåningsgrad, vilket ju långt ifrån alla har. Oavsett hur din ekonomi ser ut är det en god idé att kolla över hur du bäst kan klara de nya amorteringskraven och börja rusta för tider med högre ränta.